logo

Tone

Tone

Tone

חברת TONE הוקמה בשנת 1938 ביפן תחת השם Maeda Metal Industries. החברה מתמחה בייצור של כלים ידניים איכותיים לשוק היפני, וכן מפתחות מומנט חשמליים ונטענים לתעשיה העולמית. בין המוצרים ניתן למצוא מפתחות מומנט חשמליים איכותיים וכלים למדידת מומנט בזמן ההידוק.