logo

Seti-tec

Seti-tec

Seti-tec

חברת Seti-Tec הוקמה בשנת 2005, ואמונה על הנדסת מוצרים להרכבות בתחום התעופה והחלל, בעיקר בקשר למכונות חצי-אוטומטיות לקידוח מדוייק.

החברה נרכשה ע”י חברת Desoutter כדי לתת פתרון מקיף לתחום הייצור וההרכבה בתעופה, בין מוצרי החברה:

  • מקדחות חצי-אוטומטיות פניאומטיות (ADU – Automatic Drilling Unit)
  • מקדחות חצי-אוטומטיות חשמליות עם בקרה (EDU – Electronic Drilling Unit)
  • מקדחות אוטומטיות מלאות המשתמשות בזרוע רובוטית לקידוח.