logo

Esco tool

Esco tool

Esco tool

חברת ESCO Tool הוקמה בשנת 1954 בארה”ב, ופיתחה את המכשיר הראשון לעיבוד פאזות של צנרת בעולם. מאז החברה ממשיכה לפתח מוצרים לתחום עיבוד צנרת ודוודים, ובעזרת המותג שלה MILLHOG® ממשיכה החברה לייצר כלים לעיבוד קצה צנרת שהמוציאים שבב אחד רציף ומייצרים פאזה ללא צורך בקירור.