logo

Avro

Avro

Avro

חברת Avro Tools הוקמה בקנדה בשנת 2002. החברה מתמחה במתן פתרונות בתחום התעופה עבור: שיקוע ידני, כלי עבודה פנאומטיים, Tungsten Bucking Bars, ועוד מוצרים מיוחדים.